وکیل ارتشاء یا رشوه

در سال‌های اولیه پس از پایان جنگ تحمیلی، قانون‌گذار با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در سال 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. از جرم ارتشا در ماده ۳ این قانون صحبت شده. افزون بر این، در سال ۱۳۷۵با تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ آن به جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شد.

جرم رشوه از جرائمی می‌باشد که در آن هر ۲ طرف مرتکب جرم شده‌اند به عبارت دیگر، در جرائمی همچون کلاهبرداری، یک طرف مرتکب جرم است و طرف دیگر قربانی جرم ؛ اما در جرم ارتشا یا رشوه، هر دو طرف مرتکب جرم هستند. رشوه پرداخت مال به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است. رشوه مالی است که فرد به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخت می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. جرایم رشا و ارتشا زمانی محقق می‌شود که آنچه بعنوان رشوه تبادل می‌شود، ارزش مالی داشته باشد در نتیجه چنانچه کارمند دولت برای ازدواج فرزندش با شخص خاصی اقدام به انجام یا عدم انجام کاری نماید، مرتکب جرمی نشده است.

جرم ارتشا امنیت و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌نماید چرا که با وقوع آن سلامت روانی جامعه دچار مخاطره می‌گردد و اعتماد شهروندان نسبت به ماموران دولتی دچار اختلال می‌گردد. از این رو حساسیت در رسیدگی به این جرم زیاد است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد اشخاص در این قبیل پرونده‌ها از تخصص و مهارت وکیل رشوه بهره‌مند گردند .

رشا یا رشوه دادن به معنی «دادن وجه، مال یا سند تسليم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیر واقعی با آن‌ها، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها، می‌باشد و ارتشا یا رشوه گرفتن به معنی «گرفتن وجه، مال یا سند تسليم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون با انجام معامله با بهای غیر واقعی از جانب آنها، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها» است.

جرم ارتشا از جمله جرائم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است و برای تحقق این جرم، لازم است گیرنده وجه یا مال با سوء نیت این عمل را انجام دهد و از جرم بودن آن آگاهی داشته باشد. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به موجب بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تنها  یک کیفیت مخففه برای ارتشا محسوب می‌شود.

وکیل رشوه

اثبات و دفاع از جرایم رشاء و ارتشاء از موضوعاتی است که با دشواری همراه است بنابراین بهتر است در این امور با وکیل ارتشاء  مشورت انجام شود در صورت نیاز به وکیل رشوه، می‌توانید از طریق تماس با موسسه حقوقی صلح صدرا، از خدمات بهترین وکیل ارتشاء در تهران بهره‌مند شوید.