وکیل ارث

ارث در معنای حقوقی به معنای انتقال قهری اموال و دارایی‌های متوفی به وراث وی می‌باشد.

شایان ذکر است موجبات ارث دو امر است: یکی نسب و دیگری سبب. به عبارت دیگر، آنچه سبب استحقاق وارثان می‌شود نسب و سبب است.

ترکه عبارت است از دارایی به جا مانده از از مورث که حاوی دو بخش منفی (دیون و تعهدات) و مثبت (اموال، حقوق، مطالبات) است .

شایان ذکر است که واقعه وراثت پس از فوت شخص واقع می‌شود و در زمان حیات موضوعیت ندارد.

در رابطه با دیون مورث نیز تا جایی که اموال او کفاف می‌دهد پرداخت می‌شود و اگر دیون مازاد بر ترکه باشد، وراث قانونا وظیفه‌ای برای پرداخت مازاد ندارند.

بهترین وکیل ارث فردی است که بر قانون امور حسبی و طبقات مختلف ارث که شامل سهم فرزندخوانده، زن از شوهر، شرایط محرومیت، نحوه تقسیم سهم مادر، سهم زن مطلقه از اموال متوفی، نحوه تقسیم و محاسبه آن، مهر و موم ترکه و رفع آن، تحریر و تصفیه ترکه و سایر دعاوی ترکه، اشراف داشته و به آن‌ها تسلط داشته باشد.

وکیل ارث در تهران – وکیل ارث و وصیتنامه در ظفر

بمنظور دریافت سهم توسط ورثه، در ابتدا باید وارث بودن آنان تایید و سپس سهم الارث آنان نیز معین شود.

وکیل در تهران می‌تواند در صورت عدم توانایی روحی وراث و عدم تمایل آن‌ها نسبت به مداخله در این مسائل، در رابطه با کلیه خدمات مرتبط با انحصار وراثت، تقسیم ترکه، کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی ارائه خدمت نماید.

گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید

انواع طبقات ارث

افراد با توجه به درجه قرابت با متوفی، از او ارث می‌برند. که طبقات آن عبارتند از:

طبقه اول: والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان

طبقه دوم: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آن‌ها

طبقه سوم: خواهران، برادران والدین و اولاد آن‌ها

در رابطه با طبقات ارث، شایان ذکر است که در صورت زنده بودن طبقه اول، طبقه دوم از ارث محروم می‌شود. و در صورت زنده بودن طبقه دوم، افراد طبقه سوم دیگر سهمی نخواهند داشت.

مطابق قانون مدنی، پسر دو برابر دختر سهم می‌برد و تقسیم اموال از نظر ارزش به صورت مساوی صورت می‌گیرد.

به منظور مشخص شدن سهم الارث وراث و تصرف در آن وراث نیازمند انجام روند انحصار وراثت و دریافت تصدیق آن، می‌باشند.

انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی صورت می‌گیرد.

وکالت در امور ارث و وصیتنامه – وکالت در امور ارث و وصیتنامه در تهران

ارث زن از شوهر

زن و شوهر در ازدواج دائم از یکدیگر سهم می‌برند و در ازدواج موقت توارث وجود ندارد و شرط توارث نیز پذیرفته نمی‌شود.

هر یک از زن و شوهر با طبقات مختلف وراث سهم می‌برند و فرض آن‌ها عبارت است از نصف ترکه برای شوهر و یک چهارم ترکه برای زن در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و در صورتی که میت اولاد داشته باشد، یک چهارم ترکه برای شوهر و یک هشتم ترکه برای زن.

چنانچه زوج چند زوجه داشته باشد در صورتی که میت(زوج) اولاد داشته باشد، سهم همگی باهم یک هشتم می‌باشد .

در صورتی که متوفی زن باشد و وارثی غیر از شوهر نداشته باشد، شوهر تمام ترکه را به ارث می‌برد ولی در فرض عکس در صورتی که شوهر وارثی غیر از زوجه نداشته باشد، زن فقط نصیب خود را که همان یک چهارم است می‌برد و باقی اموال، در حکم مال اشخاص بلاوارث است و تابع ماده 866 می‌باشد.

رسیدگی به دعاوی مربوط به این موضوع، به توجه به تعداد وراث و توافق یا عدم توافق آن‌ها با یکدیگر، گاهی بسیار پیچیده و زمان بر می‌شوند و بهترین راه برای حل و فصل مسائل و سرعت بخشیدن به روند آن، مراجعه به بهترین وکیل ارث می‌باشد.

موسسه حقوقی صلح صدرا با بهره‌مندی از حضور بهترین وکیل ارث در تهران، آماه خدمت رسانی به هم وطنان گرامی می‌باشد.

بهترین وکیل ارث در تهران

وکیل ارث در تهران

مسعود اسلامی مهر

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا