وکیل تنظیم قراردادها

امروزه بسیاری از پرونده های قضایی در کشور ناشی از عدم تنظیم قراردادها ویا تنظیم غیر حرفه ای آن ها می باشد که رسیدگی به آن ها پرهزینه و زمان بر می باشد. دعاوی ناشی از قراردادها از رایج ترین دعاویی مطرح در دادگستری است. تنظیم صحیح قرارداد ها امری تخصصی بوده و نیازمند برخورداری از دانش و تجربه مکفی می باشد بنابرین بهترین راه برای جلوگیری از ضرر و زیان های آتی، کمک گرفتن از وکیل تنظیم قرارداد ها و بهره گیری از دانش او در این زمینه می باشد. چنانچه قرارداد ها به شکل صحیح و با جزییات تنظیم شوند، از طرح بسیاری دعاوی جلوگیری خواهد شد. قراردادها زمانی صحیح و اصولی هستند که از چارچوب حقوقی و قانونی برخوردار باشد.

تعریف قرارداد:

مطابق تعریف ماده 183 قانون مدنی، قرارداد یا عقد عبارت است از: تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر امری که مورد قبول آن­ها قرار گیرد. در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد می شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می سازد. قرارداد مترادف با عقد است با این تفاوت که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معین استعمال می شود درحالیکه قرارداد با کلیه عقود استعمال می شود، خواه معین باشد و یا غیر معین. و مطابق ماده 10 قانون مدنی : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می گردد، گفته می شود.

بر اساس ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند. عقد لازم عقدی ست که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. ( ماده ۱۸۵ قانون مدنی ) و عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین آن بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. وکالت، ودیعه، مضاربه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، صلح، اجاره، از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط ( از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) می باشند.

ارکان قراردادها:

• عنوان قرارداد
• طرفین قرارداد
• موضوع قرارداد
• مبلغ قرارداد
• شرایط ضمن عقد
• تاریخ و موعد انحام تعهد و قرارداد
• خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد
• حل اختلافات ناشی از قرارداد
• شروع و خاتمه قرارداد

در علم حقوق، لغات از بار معنایی متفاوت و مهمی برخوردارند و ممکن است جابجایی یا استفاده نادرست از یک کلمه، تمام هدف قرارداد را تحت الشعاع قرار دهد.  همین موضوع منجر به پیچیده شدن روابط قراردای می گردد زیرا اگر فردی از معانی حقوقی عبارات آگاه نباشد و اقدام به عقد قرارداد نماید ممکن است ضرر های هنگفتی را متوجه خود نماید. حتی عنوان قرارداد نیز در اختلافات آتی می تواند تعیین کننده باشد و انتخاب عنوان صحیح برای قرارداد، حائز اهمیت می باشد. برای مثال طرفین قرارداد عنوان امانت را برای اجاره در نظر می گیرند و بر این باور هستند که در پایان مدت به راحتی می توانند ملک را تخلیه کنند اما در واقع این طور نیست و در زمان بروز اختلاف محاکم به قصد واقعی طرفین که عقد اجاره بوده است توجه می نمایند

خدمات مبتنی بر قرارداد عبارتند از: تنظیم انواع قرارداد ، متمم ها و الحاقیه های آن ، مشاوره حقوقی در خصوص قراردادها و پیش نویس ها ، تنظیم دادخواست ، لایحه ، دفاعیه ، اظهارنامه مبتنی بر انواع قراردادها ، تفسیر حقوقی قرارداد، اختلافات ناشی از قراردادها اعم از اعلام بطلان ، فسخ ، انفساخ ، الزام به انجام تعهدات ناشی از قراردادها، خسارات ، همچنین قبول وکالت در طرح و یا دفاع از دعاوی مربوط به قراردادها و اختلافات ناشی از آن و قبول داوری در قراردادها

امر تنظیم قرارداد کاملا تخصصی بوده و هرقرارداد ظرافت های خاص خود را دارد و به منظور دستیابی به قراردادی قابل اطمینان، باید از خدمات بهترین وکیل قراردادها استفاده نمود. موسسه حقوقی داوری بین المللی صلح صدرا با بهره گیری از خدمات بهترین وکیل تنظیم قرارداد ها در تهران ، آماده همکاری در عقد کلیه انواع قراردادها و کمک رسانی به شرکت ها و هم وطنان عزیز می باشد.

وکیل در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل تنظیم قراردادها در تهران

بهترین وکیل تنظیم قرارداد ها در تهران