کلاهبرداری

در دنیای امروز، کلاهبرداری به اشکال مختلف گریبانگیر جوامع شده است، از کلاهبرداری عادی گرفته تا کلاهبرداری‌های پیچیده و سازمان یافته رایانه‌ای، در قانون از این جرم تعریف مشخصی وجود ندارد و قانونگذار به احصای برخی مصادیق این جرم بسنده نموده. ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بیان می‌دارد: هركسی از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكی از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن­‌ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبر‌دار محسوب می‌شود. با توجه به مصادیقی که قانونگذار از آن‌ها نام برده است، کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق فریب قربانی با توسل به اعمال متقلبانه، به گونه‌ای که در این جرم، خود قربانی مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد و این مهم‌ترین وجه تفاوت این جرم با جرایم دیگر علیه اموال است.

عناصر جرم کلاهبرداری

اولین عنصر تحقق کلاهبرداری، دروغ گفتن و استفاده از وسایل متقلبانه برای فریفتن اشخاص است. مثلاً شخص برای بردن مال مردم خود را به دروغ تاجر معرفی نماید و در این راه کارت بازرگانی را جعل کند و یا اینکه شخصی خود را با توسل به وسایل متقلبانه ذی سمت در بانک معرفی نماید.
دومین عنصر اغفال شدن و فریب خوردن قربانی می‌باشد. یعنی لازم است که مانور متقلبانه بزهکار در مردم مؤثر واقع شود و مالباخته فریب مجرم را خورده و مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار داده باشد.
سومین شرط بردن مال توسط کلاهبردار است؛ یعنی اینکه پس از اینکه شخصی فریب کلاهبردار را خورد مال خود را در اختیار وی قرار دهد. لازم به ذکر است که عنصر فریب قربانی باید پیش از بردن مال تحقق یابد و در صورتی که مجرم مال را ببرد و سپس قربانی را فریب دهد، از مصادیق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.
شایان ذکر است تا زمانی که هر سه شرط فوق الذکر محقق نشوند، جرم کلاهبرداری محقق نشده و قابل انتساب نمی‌باشد.

جرایم در حکم کلاهبرداری

اینگونه جرایم به جهت شباهت با کلاهبرداری در زمره این جرایم قرار می‌گیرند که عبارتند از:

• تبانی برای بردن مال غیر
• اقدام به طرح دعوا بعنوان وارد ثالث با تبانی
• تقسیم منافع موهوم شرکت
• معرفی ملک غیر به عنوان مال خود
• انتقال گیرنده مال غیر در صورت علم و اطلاع
• ثبت ملک توسط امین
• فروش مال غیر
• فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به بهایی بیشتر
• تحصیل خلاف واقع انحصار وراثت
• فروش ارز دولتی در بازار آزاد
• تقویم متقلبانه سهم الشرکه
• جعل عنوان نمایندگی بیمه

مجازات جرم کلاهبرداری

مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری رد اصل مال به صاحبش  و یک تا هفت سال حبس تعزیری بعلاوه جزای نقدی معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است در حق دولت، می‌باشد. وکیل کلاهبرداری به بهترین نحو به دفاع از اتهام کلاهبرداری خواهد پرداخت. با توجه به پیچیدگی‌های رسیدگی به جرم کلاهبرداری، استفاده از دانش بهترین وکیل کلاهبرداری در روند طرح شکایت و دادرسی، به شما پیشنهاد می‌شود. موسسه صلح صدرا با بهره‌گیری از خدمات بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران، آماده خدمت رسانی به هم وطنان گرامی در پرونده‌های مربوطه می‌باشد.